طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه general shear failure به فارسی general shear failure یعنی چه

general shear failure


معمارى : گسيختگى برشى عمومى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها