طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه general specification به فارسی general specification یعنی چه

general specification


عمران : مشخصات عمومى قرارداد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها