طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه general theory of relativity به فارسی general theory of relativity یعنی چه

general theory of relativity


نجوم : نظريه نسبيت عمومى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها