طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه generalized coordinates به فارسی generalized coordinates یعنی چه

generalized coordinates


شيمى : مختصات تعميم يافته

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها