طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه genevan به فارسی genevan یعنی چه

genevan


ژنوى ،اهل ژنودرسويس

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها