معنی و ترجمه کلمه gentlefolk به فارسی gentlefolk یعنی چه

gentlefolk


)gentlefolks(مردمان شريف ،نجباء

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها