طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه gerbil به فارسی gerbil یعنی چه

gerbil


( )gerbille(ج.ش ).موش صحرايى ،موش بيابانى ،يربوع

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها