طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه gestic به فارسی gestic یعنی چه

gestic


وابسته بحرکت بدنى ،رقصى ،مربوط برقص

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها