طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه gft setting به فارسی gft setting یعنی چه

gft setting


عناصر خط کش تير
علوم نظامى : عناصر مجهز کردن خط کش تير

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها