طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه giant به فارسی giant یعنی چه

giant


ادم غول پيکر،نره غول ،غول ،قوى هيکل

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها