طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ginkgo به فارسی ginkgo یعنی چه

ginkgo


( )gingko(گ.ش ).ژنگو،شجرالمعبد،درخت چهل سکه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها