طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه global maximum به فارسی global maximum یعنی چه

global maximum


بازرگانى : حداکثر مطلق

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها