طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه globate به فارسی globate یعنی چه

globate


کروى ،گرد،روى همرفته ،کامل

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها