طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه goal-directed به فارسی goal-directed یعنی چه

goal-directed


روانشناسى : هدف گرا

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها