معنی و ترجمه کلمه going to به فارسی going to یعنی چه

going to


قصد داشتن ،خيال داشتنآخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها