معنی و ترجمه کلمه going to به فارسی going to یعنی چه

going to


قصد داشتن ،خيال داشتن


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


لینک ها