معنی و ترجمه کلمه going to به فارسی going to یعنی چه

going to


قصد داشتن ،خيال داشتن


تدریس زبان انگلیسی

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها