طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه gone away به فارسی gone away یعنی چه

gone away


ورزش : رانده شده از پناهگاه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها