طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه gong به فارسی gong یعنی چه

gong


زنگى که عبارت است از کاسه و چکشى که اهسته بر ان ميزنند،ناقوس ،صداى زنگ دراوردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها