معنی و ترجمه کلمه gonococcic به فارسی gonococcic یعنی چه

gonococcic


)gonococcal(سوزاکى ،مربوط ب_ه ميبکرب سوزاک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها