طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه good performance bond guarntee به فارسی good performance bond guarntee یعنی چه

good performance bond guarntee


قانون ـ فقه : وثيقه انجام تعهد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها