معنی و ترجمه کلمه goods به فارسی goods یعنی چه

goods


امتعه ،کالاها،کالا،جنس ،اجناس
علوم مهندسى : کالا
قانون ـ فقه : کالا
بازرگانى : اجناس ،امتعه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها