طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه gorse به فارسی gorse یعنی چه

gorse


( )juniper(گ.ش ).سرو کوهى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها