طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه gossip به فارسی gossip یعنی چه

gossip


شايعات بى اساس ،شايعات بى پرو پا،اراجيف ،بد گويى ،شايعات بى اساس دادن ،درى ورى گفتن يانوشتن ،سخن چينى کردن ،خبر کشى کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها