طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه gouging chisel به فارسی gouging chisel یعنی چه

gouging chisel


مغار گلويى
معمارى : مغار لوله

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها