طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه governess به فارسی governess یعنی چه

governess


حاکم زن ،مديره ،زنى که مواظبت بچه يا اشخاص جوان را بعهده ميگيرد،زن حاکم

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها