طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه greco counter gambit به فارسی greco counter gambit یعنی چه

greco counter gambit


گامبى متقابل گرکو
ورزش : گامبى لاتويايى شطرنج

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها