طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه greenbelt به فارسی greenbelt یعنی چه

greenbelt


کمربندى از کشتزارها و يا خيابانهاى مشجر که يک جامعه راازجامعه ديگرى جدا ميسازد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها