طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه gremlin به فارسی gremlin یعنی چه

gremlin


موجود وهمى( مثل جن و پرى)

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها