طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه gross density به فارسی gross density یعنی چه

gross density


چگالى غير خالص
علوم مهندسى : چگالى خام

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها