طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه grossly به فارسی grossly یعنی چه

grossly


بطور درشت يا برجسته ،بطور غيرخالص

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها