معنی و ترجمه کلمه ground indicator به فارسی ground indicator یعنی چه

ground indicator


الکترونيک : اشکارساز اتصال با زمين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها