معنی و ترجمه کلمه groundsheet به فارسی groundsheet یعنی چه

groundsheet


فرش مشمع ،فرش رطوبت ناپذير

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها