معنی و ترجمه کلمه guarantee period به فارسی guarantee period یعنی چه

guarantee period


دوره ضمانت
بازرگانى : مدت تضمين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها