معنی و ترجمه کلمه guess به فارسی guess یعنی چه

guess


گمان ،ظن ،فرض ،حدس زدن ،تخمين زدن

کلمات مشابه به guessآخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها