معنی و ترجمه کلمه guess به فارسی guess یعنی چه

guess


گمان ،ظن ،فرض ،حدس زدن ،تخمين زدن


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.

لینک ها