طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه gynaecocracy به فارسی gynaecocracy یعنی چه

gynaecocracy


حکومت زنان
قانون ـ فقه : حکومتى که در دست اناث باشد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها