طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه h theorem of boltzmann به فارسی h theorem of boltzmann یعنی چه

h theorem of boltzmann


شيمى : قضيه H بولتزمن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها