طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه habiliments به فارسی habiliments یعنی چه

habiliments


جامه ويژه ،لباس مخصوص ،جامه اى که مخصوص منصب ياموقعى باشد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها