طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه habilitate به فارسی habilitate یعنی چه

habilitate


لباس پوشيده ،ملبس ،شايستگى داشتن ،مجهز کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها