طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه habit formation به فارسی habit formation یعنی چه

habit formation


روانشناسى : شکل گيرى عادت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها