طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه hackmatack به فارسی hackmatack یعنی چه

hackmatack


(گ.ش ).کاج امريکايى ،لارکس)larix americana(

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها