طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه hackney coach به فارسی hackney coach یعنی چه

hackney coach


کالسکه يا درشکه کرايه ،درشکه چهارچرخه ودو اسبه

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها