طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه had به فارسی had یعنی چه

had


زمان ماضى واسم مفعول فعلhave

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها