طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه haemal به فارسی haemal یعنی چه

haemal


خونى ،واقع درسوى چپ سينه ،واقع درسوى دل

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها