طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه hagiarchy به فارسی hagiarchy یعنی چه

hagiarchy


حکومت کشيشان وروحانيون ،حکومت مقدسان

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها