طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه hail-stone به فارسی hail-stone یعنی چه

hail-stone


دانه تگرگ ،تگرگ

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها