طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه hailstone به فارسی hailstone یعنی چه

hailstone


دانه تگرگ ،تگرگ

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها