طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه hair trigger به فارسی hair trigger یعنی چه

hair trigger


ماشه دوم تفنگ ،باسانى حرکت کننده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها