طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه half and half به فارسی half and half یعنی چه

half and half


نوعى ابجو انگليسى ،نصفا نصف
قانون ـ فقه : بالمناصفه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها