معنی و ترجمه کلمه half height drive به فارسی half height drive یعنی چه

half height drive


کامپيوتر : نيم گردان ديسک

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها