معنی و ترجمه کلمه half-life period به فارسی half-life period یعنی چه

half-life period


تناوب يا دوره نيم عمر
علوم مهندسى : مدت زمان لازم براى فعاليت يک ماده راديواکتيو است که به نصف مقدار اوليه خود کاهش يابد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها