طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه halucinogenic به فارسی halucinogenic یعنی چه

halucinogenic


مواد مخدره ايکه ايجاد اوهام وهذيان ميکند

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها